5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun hayvan sahiplerine yüklediği görev ve sorumluluklar arasında yer alan bazı maddeleri paylaşmak istiyorum.
  1. Hayvanın türüne uygun olan etolojik ihtiyaçlarını karşılamak; gerekli aşılarını ve tedavilerini veteriner hekime yaptırmak, sağlığına dikkat etmek.
  2. Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizlemek.
  3. Ev ve süs hayvanını veya kontrollü hayvanı, halka açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaştırmak.
  4. Tehlikeli hayvanların; halka açık yerlerde dolaştırılması sırasında çevreye vereceği zararı önleyecek şekilde mutlaka ağızlığını takmak ve tasma ile dolaştırmak.
  5. Ev ve süs hayvanlarını, 16 yaşından küçükler sahiplenemez.
  6. Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplendirilemez, üretilemez ve satılamaz.
  7. Sahipli hayvanların toplu yaşam alanlarında kısırlaştırma esastır.
  8. Ev ve süs hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler, sahip olduğu hayvanı bağlı bulunduğu belediyeye, en geç 30 gün içerisinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür.
  9. Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir. 
Aksi durumda hareket edenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine aykırı hareket etmekten haklarında Kanuni İşlem uygulanmaktadır.Related Posts with Thumbnails